Phụ Gia Xây Dựng

Bột trét TOA Putty Trong nhà
Mã sản phẩm: 
PGXD03
Dung tích: 
Bao / 40kg

Bột trét TOA Putty Trong nhà là một loại bột vữa lót mịn. Khi trộn với nước tạo hỗn hợp dùng để sửa chữa lỗi (rãnh, vết lõm, vết nứt nhỏ. . . ) trên bề mặt bê tông, hồ vữa, cho bề mặt láng mịn. Sản phẩm sử dụng trong nhà và cho độ bám dính rất tốt.

TOA Pro Putty(bột mastic trong nhà và ngoài trời)
Mã sản phẩm: 
PGXD02
Dung tích: 
Thùng / 25 kg

Bột trét Cao cấp TOA Pro Putty là một loại bột vữa lót mịn. Khi trộn với nước tạo hỗn hợp dùng để sữa chữa lỗi (rãnh, vết lõm, vết nứt nhỏ. . . ) trên bề mặt bê tông, hồ vữa, cho bề mặt láng mịn. Sản phẩm có thể sử dụng cho ngoài trời và cho độ bám dính rất tốt.

TOA WALL MASTIC Bột trét cao cấp ngoài trời
Mã sản phẩm: 
PGXD01
Dung tích: 
Bao / 40kg

Bột trét TOA Putty Ngoài trời là một loại bột vữa lót mịn. Khi trộn với nước tạo hỗn hợp dùng để sửa chữa lỗi (rãnh, vết lõm, vết nứt nhỏ. . . ) trên bề mặt bê tông, hồ vữa, cho bề mặt láng mịn. Sản phẩm sử dụng ngoài trời và cho độ bám dính rất tốt.

Bột trét Ngoài trời/Trong nhà Homecote
Mã sản phẩm: 
PGXD08
Dung tích: 
Ngoài trời bao / 40kg

Bột trét Ngoài trời/Trong nhà Homecote là một loại bột vữa lót mịn. Khi trộn với nước tạo hỗn hợp dùng để sửa chữa lỗi (rãnh, vết lõm, vết nứt nhỏ. . . ) trên bề mặt bê tông, hồ vữa, cho bề mặt láng mịn. Sản phẩm sử dụng trong nhà và cho độ bám dính rất tốt.

Homecote ngoại-nội thất(bột trét kinh tế trong và ngoài trời)
Mã sản phẩm: 
PGXD04
Dung tích: 
Bao / 40kg

Bột trét trong nhà Homecote là một loại bột vữa lót mịn. Khi trộn với nước tạo hỗn hợp dùng để sửa chữa lỗi (rãnh, vết lõm, vết nứt nhỏ. . . ) trên bề mặt bê tông, hồ vữa, cho bề mặt láng mịn. Sản phẩm sử dụng trong nhà và cho độ bám dính rất tốt.