Màu sắc cho người mệnh Hỏa

18-02-2017

Người mệnh Hỏa nên dùng màu sắc như thế nào???
Mệnh Hỏa (cung Ly) nên dùng:
– Màu Được tương sinh người mệnh hỏa là dùng màu Xanh lá cây.
– Màu Được hòa hợp với người mệnh hỏa là dùng màu Đỏ, cam, hồng, tím.
– Màu Chế khắc được , ví dụ Hỏa chế khắc được Kim, có thể dùng màu như màu Trắng, vàng.
Cũng có thể dùng màu mạng Kim như vàng, trắng vì chỉ có lửa mới khống chế, nấu chảy được kim thành chất loảng mà thôi. Những màu Kim rất thích hợp cho những người mạng Hỏa thường hay bị stress.